ការចេញទិដ្ឋាការឬអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរ សម្រាប់ជនបរទេសស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ។ទិដ្ឋាការនឹងអាចប្រើបានសម្រាប់ការជ្រើសរើស 1 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើរសុំ។ មិនតម្រូវអោយមានការចាកចេញពីប្រទេសសម្រាប់ការស្នើរសុំ។

ធាតុដែលទាមទារសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមទិដ្ឋាការ

・លិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវច្រើនជាង 6 ខែ
・តម្លៃនៃពាក្យស្នើរសុំ

តម្លៃនៃពាក្យស្នើរសុំ
(បានកែលម្អនៅខែមេសាឆ្នាំ 2014)
1ខែ 3ខែ 6ខែ 12ខែ
55$ 95$ 175$ 300$

ពត៌មានលំអិត

* ទិដ្ឋាការនឹងអាចប្រើបានសម្រាប់ការជ្រើសរើស 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើរសុំ។

* មិនតម្រូវអោយមានការចាកចេញពីប្រទេសសម្រាប់ការស្នើរសុំនោះទេ។

* មិនតម្រូវឱ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមផ្សេងទេ (មិនមានថ្លៃការស្នើរសុំផ្សេងទេ) រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការបន្ថែមរយៈពេលទិដ្ឋាការនេះ។

* ផ្នែកបន្ថែមទិដ្ឋាការគឺអាចប្រើបានសម្រាប់ទិដ្ឋាការអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ ទិដ្ឋាការទេសចរណ៍គឺមិនមានទេ។

* ប្រសិនបើទិដ្ឋាការមិនត្រូវបានចេញដោយសារតែបញ្ហាកន្លងមកពីភាគីអតិថិជនតម្លៃ
នៃពាក្យស្នើរសុំ​នឹងមិនត្រូវបានត្រឡប់មកវិញទេ។

* សម្រាប់ទិដ្ឋាការដែលចង់បន្តរយះពេល 6 ខែឬច្រើនជាងនេះអ្នកអាចចូលប្រទេសនេះម្តងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាត់បង់សុពលភាពខ្លីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីប្រទេស
នេះ។

ធាតុដែលបានទាមទារសម្រាប់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរ​

・លិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវច្រើនជាង 6 ខែ
・តម្លៃនៃពាក្យស្នើរសុំ:150$

ពត៌មានលំអិត

* អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរនឹងអាចប្រើបានសម្រាប់ការជ្រើសរើស 1 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើរសុំ។​

* វាគឺជាការល្អសម្រាប់ រយះពេល​​ 1 ឆ្នាំ។

* ដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរនេះអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការជាមួយនឹ
ងរថយន្ត 3000cc ឬទាបជាងនេះឬម៉ូតូ។

* ប្រសិនបើអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរនេះមិនត្រូវបានចេញដោយសារតែមានបញ្ហាពីខាងអ
តិថិជនតម្លៃនៃពាក្យស្នើរសុំ​នឹងមិនត្រូវបានត្រឡប់មកវិញទេ។

វិធីសាស្រ្តនៃពាក្យស្នើរសុំ​

សូមធ្វើការកក់តាមរយៈពាក្យស្នើសុំនៅក្នុងគេហទំព័រនេះឬ
តាមទូរស័ព្ទ។
(ការទទួលស្វាគមន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទ / ថ្ងៃចន្ទ - សុក្រម៉ោង 9:00 - 12:00)

សូមដាក់លិខិតឆ្លងដែននិងថ្លៃសេវានៅកន្លែងនិងពេលវេលាដ
ែលបានបញ្ជាក់។

សូមទទួលយកទិដ្ឋាការ, អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរ, លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក​ក្រោយពីបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទនៃ
ពេលវេលានិងទីតាំង។

ជ្រើសរើស

NAME(ឈ្មោះ)
ឈ្មោះលិខិតឆ្លងដែន
ការដាក់ពាក្យសុំ
E-mail
ជ្រើសរើស
ថ្ងៃប្រគល់
ពេលវេលាប្រគល់ (ម៉ោង)
ទីកន្លែងប្រគល់​​ (ទីតាំង)
ការបញ្ជាក់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភាសាស្តង់ដា
ខ្មែរ
បទចម្រៀងជាត
នគររាជ
ភាសាផ្លូវការ
ខ្មែរ
រដ្ឋធាន
ភ្នំពេញ
ព្រះមហាក្សត្រ
ព្រះនរោត្តមសីហមុនី
នាយករដ្ឋមន្រ្ត
ហ៊ុនសែន
ផ្ទៃដី
181,035km²
ចំនួនប្រជាជន
15,135,000នាក់
GDP(MER)
10ពាន់លានដុល្លារ
GDP(PPP)
28,2ពាន់លានដុល្លារ
ឯករាជ្យភាព(ពីប្រទេសបារាំង)
9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1953
រូបិយប័ណ្ណ
រៀល (ប្រាក់រៀល)
តំបន់ពេលវេលា
UTC +7
ISO 3166-1
KH / KHM
ccTLD
kh
កូដទូរស័ព្ទអន្តរជាត
855

pagetop